Skład zarządu Miedzyzakładowej Komisji Rejonowej Zwązku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP
Prezydium MKR
Janusz Walosczyk     Przewodniczacy    janusz@mkrzzdrpkp.tgory.pl
Halina Duda     Wicerzewodniczacy    
Halina Gaber     Wicerzewodniczacy    
Teresa Olbryś     Wicerzewodniczacy    
Dariusz Sarna     Wicerzewodniczacy    
Henryk Więcław     Wicerzewodniczacy    
Roman Więcław     Wicerzewodniczacy    
Janina Niezgoda     Skarbnik    
Jan Sobel     Sekretarz    

Członkowie Zarządu

Małgorzata Banet        
Damian Bomba        
Małgorzata Duś        
Agnieszka Gancarz        
Bożena Garbaciak            
Wojciech Kędzia            
Lesław Kopica            
Beata Lewandowska Sobota            
Ireneusz Mostowy            
Olgierd Oziembała            
Małgorzata Pradeła            
Joachim Wyleżoł            
Dorota Wasilewska            

Komisja Rewizyjna

Michał Szatka     Przewodniczący    
Iwona Kraska Brożek     Członek    
Anna Susek     Członek    
Elżbieta Śliwa     Członek    
Dariusz Włóczyk     Członek    

Delagaci na Krajowy Zjazd Delegatów
Janusz Walosczyk        
Halina Duda        
Halina Gaber        
Lesław Kopica        
Delagaci na Sektorowy Zjazd Delegatów
Janusz Walosczyk        
Malgorzata Adamczyk        
Henryk Więcław        
Jan Sobel